Healthnovum

Ben je benieuwd naar de mensen achter Healthnovum? 

Kim Peters MRM

Founder

De drijvende kracht achter Healthnovum is Kim Peters. Kim is inhoudelijk sterk betrokken bij de vernieuwing van de zorg. Ze deed ervaring op als hoofd communicatie en innovatiemanager in een Twents ziekenhuis. Ook was zij directeur van een netwerkcoöperatie die zorginnovaties versnelt en transities in de zorg vormgeeft. Als adviseur zet zij zich dagelijks in om zorginstellingen en/of netwerken van (zorg)instellingen te helpen bij hun vernieuwingsuitdagingen. Zo verzorgde zij het Programmamanagement voor Twente Beter, waarin de Twentse zorg-partijen samen kijken naar de Juiste zorg op de Juiste Plaats voor acute ouderenzorg, reguliere ouderenzorg en zorg voor chronisch zieken. Ook is zij betrokken als coach bij de Challenge verpleeghuizen van de toekomst van Zorgverzekeraars Nederland. Ze helpt een zorginstelling met de implementatie van een smart-glass en een instelling met de opschaling van de Medeye. Vanuit haar brede netwerk weet ze als geen ander partijen vanuit de diverse belangen bij elkaar te brengen om zo, met respect voor elkaars rollen, samen complexe vraagstukken op te lossen en vernieuwing in de zorg te realiseren. Een rode draad in alle transities waarbij Kim betrokken was is samenwerking. Alleen samen kom je verder. Soms is een frisse blik van buiten daarbij heel welkom. En dat is precies de reden waarom ze haar kennis breed deelt en de zorg-vernieuwers wil verbinden en helpen. Met Healthnovum heeft Kim dan ook de ambitie om het grootste interactieve lerend netwerk op het gebied van zorgvernieuwing te worden. Zo helpt Kim zorginstellingen om vernieuwing te realiseren en (zorg)technologie te gebruiken, zodat de zorg aan cliënten toegankelijk en veilig blijft en medewerkers ruimte houden om hun werk te doen.

Erik Peters

Founder

Erik Peters zorgt er achter de schermen voor dat alles vloeiend verloopt. Of het nou gaat om de website, het interactieve Healthnovum leernetwerk met alle instrumenten, de vertalingen of het financiële gedeelte, alles moet perfect in orde zijn. Zodat deelnemers maximaal kennis kunnen opdoen. Daarnaast ziet hij dat de zorg continue verandert. De mensen worden ouder en hebben vaak meerdere aandoeningen. Als de verwachting uitkomt moet 1 op de 4 mensen in de zorg werken binnen niet al te lange tijd. Dit is niet haalbaar en daarom moet er iets gebeuren; samenwerking. Niet allemaal opnieuw het wiel uitvinden, maar elkaar helpen en van elkaar leren.